Nghe nhạc này sẽ giúp chúng ta tâm thanh tịnh hơn và thân tâm an lạc. Nam mô a di đà Phât.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

10 Replies to “Nhạc Niệm Phật Thanh Tịnh Rất Là Hay Giúp Thân Tâm An Lạc”

  1. addp nhiều năm trước đây con rất mêt mỏi căng thẳng và có cảm giác bị đe dọa. Lúc nào cũng thấy nóng rực như có lửa đốt. Lúc đó chẳng biết Phât pháp là gì sau đó con có nghe môt số bài thuyêtd pháp và lần lần hiểu đươc. Con bắt đầu niệm Phật đọc kinh. Quả nhiên kì diệu dần dần thấy thân tâm an lạc bình tĩnh trước mọi khó khăn. Ai cũng nói con có thần kinh thép nhưng mn không thấy được lí do bên trong. Mn ai có khó khăn xin hãy niệm Phât và hành thiện.

  2. bỗng dưng Con thấy nóng ruột quá. cầu Sin bồ tát cứu khố cứa nạn Cho con được khỏe mạnh giúp sua tan những điều ưa phiền những điều ko tốt .nam mô a di đà phật

Leave a Comment