Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm – Nhạc Niệm Tĩnh Tâm – An Nhiên Tự Tại

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

31 Replies to “Nhạc Niệm Tĩnh Tâm ♥ Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm ♥ An Nhiên Tự Tại”

  1. Con Nam mô A Di Đà Phật! Xin cảm tạ các Vị đăng tải clip này! Con xin phếp tải về hoặc ghi âm để phát lại trên kênh của mình ạ!

  2. nam mo quan the am bo tat cuu kho cuu nam, cuu lay chung sinh con cau xin quan the am phu ho do tri cho gd con binh an manh khoe 2 ben cha me nguoi than ai cung duoc binh an manh khoe

  3. Câu niệm nào cũng đúng hết niệm Bồ Tát Quan Thế Âm đại từ, đại bi cứu khổ cứu nạn gia hộ cho con…❤️❤️❤️❤️❤️

  4. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm BôTat Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Nam Mô A Di Đà Phật

  5. Con gái Dao thị ngoan cầu Cho ông bà nội nuon nuon mạnh khỏe và hạnh phúc con cầu Cho bô dao văn Thu nuon làm việc tốt và mẹ con nuon làm việt thiện và Thương người và ca Anh trai và em con xuất Kiếp làm việc tốt và cả Con cũng làm việc tốt

  6. Con cau quan the am do cho con Nguyen thi hoat tu tam tich duc toan lam viec thien chet theo phat sog theo phat. Quan the am bo tat do cho.tu.hah.tih.tan

  7. Con cau phat quan the am bo tat do cho a ngan hay tha loi cho con. Con cau phat VA quan am bo tat do cho ac va cac chau bih an va HP con. Nguyen thi hoat o hai duog. Con cau phat. Quan the.am.bo.tat.do.cho.con tu tam tich duc toan lam viec thien. Chet theo

  8. Con cau phật quan thế am do Cho ac bác sĩ ngân Bih an va HP cau quan the am do Cho các cháu Bih an va HP. Cho các cháu học giỏi thôi mih. Lớn co hieu với cha me

  9. a..di..đà..phật…lành.thay…tâm.lành.các.con.ngyện.niệm.hồng.danh.đức.mẹ.hiền…nam.mô…quán.âm.như.lai.mẹ.hiền…như.lai.phật.tổ…a.di.đà….chứng.minh….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *