_()_ Namo A Di Đà Phật _()_ Nguyện chúc nhau sớm thành Phật Niệm niệm hạnh thật độ chúng sanh Cuộc đời vô thường mong manh Bon chen tranh đấu lợi …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment