________________________________________________________________

Nhạc phim Cao lương đỏ (2014) |《红高粱》(2014) 影视剧原声带 | Red Sorghum (2014) original soundtrack

Toàn bộ các soundtrack được biên soạn bởi A Côn – All of the soundtracks are composed by Roc Chen
________________________________________________________________

Danh sách phát mình sẽ cập nhật sau, hic phim nhiều track quá chưa Việt hóa ngay được +.+

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

Leave a Comment