Nhạc Công : Hùng Keyboard
Ca Sỹ :
Camera : Duy Đạt
Thu âm : Kiều Mạnh
Sản phẩm của chúng tôi được sản xuất dưới sự cho phép của Cục Tác Quyền Việt Nam ( VCPMC )

Track List :

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

7 Replies to “Nhạc Sống Thôn Quê Dân Dã Mới Đét Là Đây – LK Nhạc sống Chọn Lọc Bolero Remix – Bolero Bốn Mùa”

  1. Nhạc Sống Thôn Quê Dân Dã Mới Đét Là Đây – LK Nhạc sống Chọn Lọc Bolero Remix – Bolero Bốn Mùa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *