“Chọn lọc và xem những nội dung ý nghĩa, nhân văn, giá trị tích cực, sẽ khiến suy nghĩ, nhận thức, hành động tích cực theo, từ đó, thế giới xung quanh cũng trở nên tốt đẹp hơn”

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *