Nhạc thiền tĩnh tâm, bận rộn mấy cũng cần có lúc nghỉ ngơi các bạn ơi.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “Nhạc thiền hoa sen nước chảy”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *