cầu chúc cho mọi người được an lạc trong cuộc đời này, nam mô a di đà phật

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *