Ho’oponopono là phương pháp trị liệu của người Hawaii cổ, được tiến sĩ Stanley Hew Len tái khám phá, và được lan truyền rộng rãi qua cuốn sách Zero Limits của tác giả Joe Vitale.
“Tôi yêu bạn”
“Tôi xin lỗi bạn”
“Làm ơn tha thứ cho tôi”
“Xin cảm ơn”

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *