? Mọi Người Like And Subscribe (Thích Và Đăng Ký Kênh) Để Chúng Ta Cùng Hoằng Dương Phật Pháp Và Đưa Phật Pháp Đến Với Mọi Người Giúp Cho Cuộc Sống Mọi Người Tốt Đẹp Hơn. ?
? Nghe giáo pháp mỗi ngày để bình an, hạnh phúc, xóa bỏ tham sân si, giác ngộ, khai thông trí tuệ, loại bỏ phiền muộn, đau khổ, phiền não, hoằng dương phật pháp, đi đến bến bờ niết bàn. ?
A Di Đà Phật ?????
#PhatGiaoDaiThuaViDieuPhap #VoThuong #GiaiNghiep #BaiGiangPhatGiao #KinhPhat #NhacPhatGiao #TruyenPhatGiao #TuVi #PhongThuy

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *