Meditation nhạc thiền,
Om Benza Satto Hung (Om Vajra Sattva Hum)
PHÁP TỊNH HÓA KIM CANG TÁT ĐỎA (VAJRASATTVA)

Mục đích: Tịnh hóa ác nghiệp, tiêu trừ chướng ngại để nhận gia trì từ chư Phật.

Cách tiến hành: Có 5 bước.

1. Quán tưởng đức Kim Cang Tát Đỏa, nghĩ rằng ta sắp sửa tiến hành tịnh hóa ác nghiệp cho bản thân và tất cả chúng sinh. Với động cơ đó, ta cầu nguyện với đức Kim Cang Tát Đỏa.

2. Tụng chú: Ta có thể chọn đọc câu chú ngắn hoặc câu chú dài:

Câu chú ngắn: OM VAJRASATTVA HUM hoặc OM BENZA SATTO HUM (Ba hoặc 5 lần).

Câu chú dài (chú 100 âm): OM BENZA SATTO SAMAYA MANU PALAYA, BENZA SATTO TENOPA TITHA, DIDO ME BHAVA, SUTO KAYO ME BHAVA, SUPO KAYO ME BHAVA, ANURAKTO ME BHAVA, SARWA SIDDHI ME PRAYATSA, SARWA KARMA SU TSAME, TSITTAM SHRIYAM KURU HUM, HA HA HA HA HO, BHAGAVAN SARWA TATHAGATA, BENZA MAME MUNTSA, BENZI BHAVA MAHA SAMAYA SATTO AH HUM PHET.

(Số lần đọc tùy khả năng).

3. Quán tưởng có dòng cam lồ trắng tuôn chảy từ đức Kim Cang Tát Đỏa đến hòa tan vào đỉnh đầu của ta, dòng cam lồ trắng lan tỏa khắp thân thể ta. Sau đó, quán tưởng mọi ác nghiệp của bản thân chảy ra khỏi cơ thể qua bàn chân dưới dạng chất lỏng màu đen.

4. Hãy tự hứa rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức không phạm ác hạnh nữa.

5. Có thể tụng bất cứ bài cầu nguyện nào. Ta có thể nguyện: “Nguyện cho hết thảy chúng sinh sống hạnh phúc mà không phạm phải bất cứ ác hạnh nào.”

Vài dấu hiệu chính giúp ta biết ác nghiệp được thuyên giảm: nằm mơ thấy ói mửa, bay trên bầu trời, và đang tắm. Tuy nhiên, có thấy những dấu hiệu đó hay không thì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là cố gắng trở thành một người tốt hơn, cố gắng thay đổi bản thân.

Lưu ý: Điểm quan trọng nhất của pháp tịnh hóa là cho dù phạm bất cứ ác hạnh nào, thì ta cũng phải ăn năn hối lỗi. Khi ta không ăn năn hối lỗi đối với những ác hạnh mình đã phạm phải thì sẽ rất khó để tịnh hóa ác hạnh của bản thân. Nếu không thể nhớ mình đã phạm phải ác hạnh nào, hãy nghĩ chúng là những ác hạnh mà ta vô tình phạm phải trong quá khứ. Đây là một trong những cách tịnh hóa ác hạnh.

Hỏi: Con chưa nhận quán đảnh Kim Cang Tát Đỏa thì khi tụng chú trăm âm con sẽ quán tưởng như thế nào?

Rinpoche: Không sao cả. Chỉ cần quán tưởng có hào quang tỏa ra từ Đức Kim Cang Tát Đỏa. Không sao hết! Nếu chưa nhận quán đảnh thì quý vị không thể quán tưởng bản thân chuyển hóa thành ngài Kim Cang Tát Đỏa, phần còn lại quý vị có thể thực hành theo, không sao hết.

(Trích nguồn:
Background video captured from Screensaver – www.3planesoft.com and

Nghe có tác dụng thư giãn, chữa bệnh, giảm stress.
===============================
Các Bạn nhớ Bấm ĐĂNG KÝ để theo dõi các video mới nhất nhé !!!
Like and Subscribe for more videos !!!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

4 Replies to “NHẠC THIỀN – MEDITATION: OM BENZA SATTO HUNG【Thần Chú】【Best Mantra】【Thần Chú Đức Kim Cang】(1 giờ)”

Leave a Comment