“Namo Amituofo” Thần chú tụng kinh – Trí tuệ vô hạn & Thức tỉnh

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “NHẠC THIỀN Miện Phật “Namo Amituofo” – TỊNH TÂM – AN NHIÊN TỰ TẠI”

  1. Những bài bạn đăng có thể chưa có được tiền youtobe. Nhưng chắc chắn một điều là công đức bạn rất nhiều An lạc ah. A di đà phật

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *