Xin chào mọi người!
Bài nhạc thiền này nếu như nghe khơi khơi thì sẽ rất khó đi vào an lạc, người muốn an lạc thì phải tập trung vào chánh niệm và mở bài này lên…. Mọi sự an lạc sẽ xuất hiện….

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *