Nhạc thiền, nhạc thư giãn beat chuẩn không lời nghe thân an, tâm an lạc, giảm phiền não, mang lại an vui, lòng thanh thản.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment