Nhạc Thiền Phật Giáo 15 – Dòng Suối (River) – Clip được tạo bởi Nhang Trầm Kỳ Anh. Mời bạn xem thêm nhiều clip nhạc thư giãn, giảm stress …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *