Nghe nhạc tịnh tâm ,tu công đức
Hiểu rõ cội nguồn của nhân sinh
Sống cho đi điều may mắn đến
#chudaibi #nhacphatgiao #nhacthienphatgiao

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *