Những bài nhạc thiền Phật giáo hay nhất, Nhạc Không Lời, nhẹ nhàng, sâu lắng giúp mọi người thư giãn, tĩnh tâm sau ngày làm việc mệt mỏi. Chúc Các Nghe Nhạc Vui Vẽ!
Nam Mô A Di Đà Phật (Hãy Thường Xuyên NIỆM PHẬT Cầu Sanh Tịnh Độ)
Không Làm Các Việc Ác.
Siêng Làm Các Việc Lành.
Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh.
Là Lời Chư Phật Dạy.

Greatest Buddha meditation songs (110 minutes with beautiful wallpapers), instrumental, soothing, deep music to help you relax, calm down after a tiring, stressful day at work.
Enjoy The Music! May this video bring you peace and happiness.
Namo Amitabha Buddha.
Do Not Do Evil.
Diligently Doing Good Works.
Keep Your Mind Pure.
Is the Word of the Buddha Teaching.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *