Nhạc Thiền Phật giáo hay nhất năm 2015
Lời hay ý đẹp.
Không phải tất cả những người cười với ta đều là bạn.
Không phải tất cả những ai làm ta bực mình đều là kẻ thù.
Tags: Nhạc Thiền, Nhạc không lời, Nhạc Phật Giáo, Nhạc Hoà Tấu
Tags: Nhạc Thiền, Nhạc không lời, Nhạc Phật Giáo, Nhạc Hoà Tấu
Tags: Nhạc Thiền, Nhạc không lời, Nhạc Phật Giáo, Nhạc Hoà Tấu

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “Nhạc Thiền Phật giáo hay nhất năm 2015”

  1. Nhẹ Nhàng Êm Ái Thiết Tha! Thanh Tịnh Tĩnh Tâm!
    Nam Mô A Di Đà Phật ***!
    Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ***
    Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát ***! Cảm Ơn ! Bạn Đã Đăng tải Nhiều Nhé!
    Những Lời Hay ý Đẹp Thật Bổ Ích!- Để Mình Suy ngẫm!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *