Nhạc Thiền Phật Giáo – Thư Giãn – Tĩnh Tâm – Rất Hay – Nhẹ Lòng Part 017
Design : By mattroibuon
Không Làm Các Việc Ác. Siêng Làm Các Việc Lành. Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh. Đó Là Lời Phật Dạy
A Di Đà Phật

mattroibuon@gmail.com
Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

6 Replies to “Nhạc Thiền Phật Giáo – Thư Giãn – Tĩnh Tâm – Rất Hay – Nhẹ Lòng Part 017”

  1. Doi nay kiep nay lI ly co phuoc moi duoc gap nhieu phat phap tang trong thoi mat kiep
    Duoc quen biet nhung vi chan tu duoc mo mang tri tue Xin Thanh tam chuc cac vi dong tu duoc nhieu duoc khoe ?nam mo bon du thich ca mau ni phat ?????Nieu co kiep sao lily Nguyen duoc tu tu tho nho de nghe phat phap ?❤️?Cam on ?

Leave a Comment