Nhạc Thiền Phật Giáo – Thư Giãn – Tĩnh Tâm – Rất Hay – Nhẹ Lòng Part 021
Design : By : mattroibuon
Không Làm Các Việc Ác. Siêng Làm Các Việc Lành. Giữ Tâm Ý Thanh Tịnh. Đó Là Lời Phật Dạy
A Di Đà Phật

mattroibuon@gmail.com
Tôi đã tạo video này bằng Trình chỉnh sửa video của YouTube (

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Nhạc Thiền Phật Giáo – Thư Giãn – Tĩnh Tâm – Rất Hay – Nhẹ Lòng Part 021”

Leave a Comment