#NhạcThiền#Tâm#ndmientay
● Chia buồn cùng một người bạn: Không có được sẽ không mất đi .Không cho đi sẽ không nhận lại. Cố gắng lên nhe Myfiends ! 3d2019
●#Tâm (zh. xīn 心, en. mind, ja. shin, sa. citta, hṛdaya, vijñāna), là một thuật ngữ quan trọng của đạo Phật, có nhiều nghĩa:

Tâm được xem đồng nghĩa với Mạt-na (sa. manas, thức suy nghĩ phân biệt) và Thức(sa. vijñāna). Tâm chỉ toàn bộ sinh hoạt và hiện tượng của tâm trí.Trong luận A-tì-đạt-ma-câu-xá, tâm được xem như một thể riêng biệt, trên thể đó thế giới hiện tượng xuất hiện.Trong Duy thức tông, tâm được xem là A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna, còn được gọi là Tạng thức), gốc của tất cả mọi hiện tượng tâm thức. Theo quan điểm này, thì toàn bộ vũ trụ này chính là “tâm thanh tịnh.” Nhiều quan điểm cho rằng tâm này chính là “vô thuỷ vô minh”, vô minh nguyên thuỷ của Phật tính và là thực tại tối thượng của mọi hiện tượng nhị nguyên.
● Chia buồn cùng một người bạn: Không có được sẽ không mất đi .Không cho đi sẽ không nhận lại. Cố gắng lên nhe Myfiends ! 3d2019
Tổng quát, người ta có thể phân biệt sáu loại tâm:

Nhục đoàn tâm (zh. 肉團心), trái tim thịt;Tinh yếu tâm (zh. 精要心), chỉ cái tinh hoa cốt tuỷ;Kiên thật tâm (zh. 堅實心), chỉ cái tuyệt đối, cái Chân như của các Pháp.Ba loại tâm trên được dịch từ danh từ hṛdayacủa Phạn ngữ;Tập khởi tâm (zh. 集起心, citta), là thức thứ 8, A-lại-da thức (sa. ālayavijñāna);Tư lượng tâm (zh. 思量心), là thức thứ 7, Mạt-na (sa. manas);Duyên lự tâm (zh. 緣慮心), là thức thứ sáu, ý thức (sa. manovijñāna)
.
#Cafengách160 đọc sách thư giãn:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

3 Replies to “Nhạc Thiền Tâm giảm căng thẳng mệt mỏi (đọc sách hiệu quả) | tập khởi tâm”

Leave a Comment