NHẠC THIỀN TĨNH TÂM 01
Hoa sen mọc giữa nơi bùn lầy
Không vướng bụi trần đẹp thanh tao
Hoa tươi lá biếc cùng đua nở
Giữ mình trong sạch khỏa nước xanh…!
Phong ba bão táp lòng chẳng sợ
Mưa tạnh trời quang tự sạch thân
Gửi tặng đồng tu tỏ tâm nguyện
Đừng quên trợ sự việc thế gian…!
Trần chẳng tương quan, bể cả nương dâu mặc thay đổi. Lòng không sở đắc, thông xanh mây trắng tự vui nhàn !!!
********************************
Facebook:
Website:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment