XIN LỖI QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN . TRONG VIDEO CỦA MÌNH SẼ CÓ CHÈN QUẢNG CÁO Ở ĐẦU Ở GIỮA VÀ Ở CUỐI VIDEO MONG QUÝ VỊ VÀ CÁC BẠN HOAN HỶ THÔNG CẢM. XIN CẢM ƠN NHIỀU

Thần chua mật tông phật pháo
Activate Qi Flow With OM Mantra & Powerful Drums

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment