Nhạc thiền tĩnh tâm, xua đuổi tà ma, vận xui, vận đen.
Nghe mỗi ngày, Tĩnh tâm – An nhiên – Tự tại.
Cuộc sống gặp nhiều may mắn, thành công

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *