Nghe Nhạc Thiền – Tĩnh tâm An nhiên Tự tại sẽ làm cho tinh thần bạn lắng dịu, giảm cẳng thăng cảm thấy nhẹ nhàng và yêu đời hơn
#DongriChannel #MeditationMusic #TĩnhTâmAnNhiênTựTại

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

14 Replies to “Nhạc Thiền – Tĩnh tâm An nhiên Tự tại/ Meditation Music – Stress relief. calm”

  1. Mọi người nghe thêm nhạc thư giãn ở đây nhé/ Kindly go to the following link for more relax music:
    https://www.youtube.com/playlist?list=PL84KCOoFR7-ZiynBwoHju_fUnkWET55LJ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *