Nhạc Thiền Tĩnh Tâm Nơi Cửa Phật
Ghi nhận tác giả:

Chúc các bạn có những giây phút tĩnh tâm tự tại trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng lấy lại tinh thần trở lại công việc tránh thoát tục hoàn toàn

Cảm ơn!

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment