Song: Khóc tình biệt ly
Lyric: TST
#có lẽ tôi đang nói về hoàn cảnh của chính mình chăng?#

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment