Nhạc Thiền – Tĩnh Tâm – An Nhiên – Tự Tại
Meditation for Viola and Piano
?Đăng ký theo dõi kênh để xem video mới nhất:
?Link kênh: Youtube Channel:
?Facebook:
Chúc quý Phật tử và chúng sanh sức khỏe, an lạc, thành tựu mọi tâm nguyện.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *