Nhạc Thiền Tịnh Tâm – Ngày Mới Tràn Đầy Năng Lượng Nhẹ Nhàng Thư Thái
Trong kinh Hoa Nghiêm có viết: nhất thiết duy tâm tạo, tức là mọi việc đều do tâm sinh ra. Tâm là thứ điều khiển và nảy sinh ra mọi lẽ thiện ác, mọi công đức nghiệp báo của một đời người, quyết định con người ấy sẽ sống đời lương thiện hay đời xấu xa, sẽ trở nên hạnh phúc hay đau khổ.
Tâm tốt tạo ra thiện hạnh, nghiệp lành, hướng con người tới những việc giản đơn, tốt đẹp. Tâm xấu thúc đẩy tham, sân, si, tất cả những tội lỗi sai lầm mà chúng ta gây ra đều xuất phát từ tâm không trong sáng. Từ trong tâm sẽ dẫn dắt hành động, từ hành động mà tạo ra nhân quả.
Hãy Like và Đăng Kí để theo dõi các video pháp âm mơi nhất từ Pháp Âm Thanh Tịnh

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

2 Replies to “Nhạc Thiền Tịnh Tâm – Ngày Mới Tràn Đầy Năng Lượng Nhẹ Nhàng Thư Thái”

  1. Me hien quan the am cho con duoc nguyen cau . Cho nhan gian ki duoc song an vui trong chanh niem. Rat nhe nhan va tu bi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *