Nhạc thiền giúp bạn đi vào bên trong tâm hồn nhanh hơn khi ngồi thiền, sớm gạt bỏ ưu phiền để có được quá trình thiền sức khỏe thật tốt , đây là nhưng bản nhác do trưởng bộ bộ môn thiền sức khỏe VŨ HẢI THỌ thu nạp, chúc các bạn có những buổi thiện an tại
Xem thêm hocthien.net FECABOOK .

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *