Thiền, bản chất không phải là một triết học, không phải là một tín ngưỡng, một tôn giáo; mà là một kinh nghiệm trực tiếp đòi hỏi ta phải thâm nhập bằng cả con người mình.

Để trải nghiệm thiền như ngồi trước biển, quý vị hãy bật bản Nhạc thiền Trường Sinh Học Dưỡng Sinh kết hợp với tiếng sóng biển, bật quạt gió chế độ nhẹ nhàng, kết hợp với thiết bị khuếch tán tinh dầu với hương thơm ocean, quý vị sẽ có một trải nhiệm hoàn toàn mới như đang ngồi thiền trên bờ cát trước mặt là biển cả mênh mông.

Hãy cùng thực hành và chia sẻ với những người khác về trải nghiệm của quý vị.

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Nhạc thiền Trường Sinh Học Dưỡng Sinh với tiếng sóng biển”

  1. Để trải nghiệm thiền như ngồi trước biển, quý vị hãy bật bản Nhạc thiền Trường Sinh Học Dưỡng Sinh kết hợp với tiếng sóng biển, bật quạt gió chế độ nhẹ nhàng, kết hợp với thiết bị khuếch tán tinh dầu với hương thơm ocean, quý vị sẽ có một trải nhiệm hoàn toàn mới như đang ngồi thiền trên bờ cát trước mặt là biển cả mênh mông.

Leave a Comment