Chúc các bạn nghe nhạc vui vẽ!
Tên: thanh xuân không đóng của
Thể hiện : Âm khuyêt Thi Thính
* Lưu ý Nhạc và hình ảnh không thuộc về liên cao tv
*Mong chủ sỡ hữu liên hệ tới mình qua emai ( caolien2507@gmail.com)
*Mình Tôn trọng quyến của tác giả
*Mình sẽ gở xuống nếu có phản hồi từ tác giả
#amkhuyetthithinh#thanhxuankhongdongcua#liencaotv

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

5 Replies to “Nhạc TickTook | Thanh Xuân không Đóng Của ( remix) – Âm Khuyết Thi Thính & Vương Tử Ngọc”

Leave a Comment