Sức Khỏe & Trí Tuệ (Sức khỏe và Trí Tuệ) là kênh được xây dựng chứa các nội dung về khai mở trí tuệ, tư vấn sức khỏe với tôn chỉ tối thượng là: Sức khỏe để duy trì cuộc sống, trí tuệ để cuộc sống hạnh phúc hơn. Nội dung cốt lõi của kênh được phát triển dựa trên giáo lý Nhà Phật. Quý khán thính giả nghe, theo dõi và thực hành, cảm nhận để tâm được an lạc,

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *