Sức Khỏe & Trí Tuệ (Sức khỏe và Trí Tuệ) là kênh được xây dựng chứa các nội dung về khai mở trí tuệ, tư vấn sức khỏe với tôn chỉ tối thượng là: Sức khỏe để duy trì cuộc sống, trí tuệ để cuộc sống hạnh phúc hơn. Nội dung cốt lõi của kênh được phát triển dựa trên giáo lý Nhà Phật. Quý khán thính giả nghe, theo dõi và thực hành, cảm nhận để tâm được an lạc, hạnh phúc. Các nội dung chủ yếu gồm Trích giảng các bài Kinh Pháp của Phật, các bài giảng của các vị minh sư tu hành, các bài giảng về Thiền định, các bài giảng hoặc bình luận về các hiện tượng xã hội có liên quan đến phát triển thân thể và tâm hồn, các bản nhạc tịnh tâm …

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Thiền: https://dahek.net/category/nhac-thien

One Reply to “Nhạc Tịnh Tâm B14”

Leave a Comment