Mưa Nửa Đêm – bài ca sầu tủi của nhạc sĩ Trúc Phương * Sáng tác : Trúc Phương * Ca sĩ : Thanh Thúy Theo ghi chép của bạn bè, cố nhạc sĩ Trúc Phương…

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Trữ Tình: https://dahek.net/category/nhac-tru-tinh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *