[Nhạc Xuân] ♫ XUÂN ĐẾN CHO ĐỜI 2019 ♫

00:15 | 1. Phút giao thừa – Lm. Nguyễn Duy
04:24 | 2. Đầu Xuân cầu cho gia đình – Phanxicô
09:40 | 3. Xuân đã về – Minh Kỳ
14:50 | 4. Đón Xuân – Phạm Đình Chương
19:29 | 5. Xin chào mùa Xuân – Lm. Nguyễn Duy
23:51 | 6. Ngày Xuân xin dâng – Phanxicô
28:30 | 7. Ly rượu mừng – Phạm Đình Chương

|| CHATAMVN.COM ||
|| Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (Nhà thờ Cha Tam – Chợ Lớn) ||
► Đăng ký kênh để xem ngay video mới nhất:

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

Leave a Comment