1. Mùa Xuân Đầu Tiên
2. Mùa Xuân Nho Nhỏ
3. Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa
4. Điệp Khúc Mùa Xuân
5. Mùa Chim Én Bay
6. Mùa Xuân Đến Rồi Đó
7. Tình Ca Mùa Xuân
8. Cung Đàn Mùa Xuân
9. Mùa Xuân Bên Khung Cửa Sổ
10. Mùa Xuân Trên Thành Phố HỒ CHÍ MINH
11. Đảng Đã Cho Ta Một Mùa Xuân

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Xuân: https://dahek.net/category/nhac-xuan

One Reply to “Nhạc Xuân sau giải phóng, sống chậm lại nhớ về Tết Xưa”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *