Những gì sâu cay của xã hội thời bấy giờ ???
#dadoquychau #nhannguoihauthe #nhacxam #nhacche #chanhdado

source: https://dahek.net

Nghe thêm ca khúc Nhạc Đỏ: https://dahek.net/category/nhac-do

One Reply to “NHẮN NGƯỜI HẬU THẾ | ĐÁ ĐỎ QUỲ CHÂU – CHÁNH ĐÁ ĐỎ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *