Lễ 8/12/2017
Ca đoàn Vương Cung Thánh Đường Phú Nhai, lễ đức mẹ vô nhiễm nguyên tội.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Xử Lý Chất Thải: https://dahek.net/category/xu-ly-chat-thai

8 Replies to “Nhập lễ: Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”

Leave a Comment