Em đã khóc khi nói với anh. Rằng những câu chuyện cổ tích đều là giả dối…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Giải Trí: https://dahek.net/category/giai-tri-2

One Reply to “Nhẹ Nhàng, Thư Giãn – ĐỒNG THOẠI – Cover_by_Stt STUDIO.”

Leave a Comment