Nhiếp ảnh gia Phạm Thiết Mẫn, người lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ của nghệ thuật.

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Thông Tin và Truyền Thông: https://dahek.net/category/thong-tin-va-truyen-thong

Leave a Comment