Lego xây dựng nông trại có máy kéo, ô tô, nhiều bò, bò sữa, thỏ, hươu cao cổ. Video giúp thiếu nhi thêm yêu thiên nhiên và động vật, có ý thức bảo…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Ô tô, Xe Máy, Xe Khác: https://dahek.net/category/o-to-xe-may-xe-khac

Leave a Comment