Truyện Dài: Những Mảnh Đời Đen Trắng #1 của Nguyễn Quang Lập – Trò Chuyện Đêm Khuya
♪ Nghe Full:
♪ Do Hải Yến diễn đọc.
► Đăng Ký Nghe Truyện Mới:

Những mảnh đời đen trắng là một tác phẩm mạnh và dứt khoát. Là cuộc xung đột giữa hai tầng lớp xã hội, hai quan điểm sống khác nhau. Giữa hai thế hệ già và trẻ, giữa lớp người có quá khứ oai hùng và lớp ngưới không được quyền có quá khứ. Giữa lớp bần cố nông làm chủ tập thể, làm chủ tình thế và lớp trí thức tiểu tư sản “đầu thai nhầm thế kỷ, bị quê hương ruồng bỏ giống nòi khinh”. Cả hai giai tầng đều đáng thương mà không đáng trách. Một bên có khả năng nhận thức mà không được sử dụng. Một bên không có khả năng mà phải gánh vác những công việc quá sức mình.

Nguồn: https://dahek.net/

Xem thêm bài viết: https://dahek.net/category/giai-tri-2

3 Replies to “Những Mảnh Đời Đen Trắng #1 – Truyện Dài của Nguyễn Quang Lập | Trò Chuyện Đêm Khuya”

  1. Mình nghĩ thêm nền nhạc hiệu đọc truyện đêm khuya thì thật tuyệt vời. Âm thanh gợi về 1 thời dĩ vãng

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *