Đây là các loại hải sản mà các anh đã đánh bắt tại biển trung quốc rồi chế biến nóng sốt luôn !

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Ẩm Thực: https://dahek.net/category/am-thuc

Leave a Comment