Sởi là bệnh lành tính, đa số trường hợp không có biến chứng và bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, bệnh có thể bùng phát thành dịch sởi và gây ra các biến…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Khỏe Đẹp: https://dahek.net/category/khoe-dep

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *