Nhựt Upa – Hài miệt vườn: vợ thằng Sang kể khổ trong tiểu phẩm “Em về miệt thứ” Tiết mục hài kịch của em Upa Nhựt góp vui trong đêm nhạc Sài Gòn,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Địa Điểm: https://dahek.net/category/dia-diem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *