Mẹ, hôm nay Thứ Sáu không có tiết, con tranh thủ chạy xe. Con chỉ chạy bữa cuối nữa thôi rồi nghỉ. Qua năm 4 học nhiều hơn nên con xin đi làm siêu thị…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment