Cấy lúa kết hợp bón phân trên máy cấy YR60D tại Tân Hưng, Long An.
■ Chi tiết xem tại

source: https://dahek.net

Nghe thêm bài viết về Công Nghệ: https://dahek.net/category/cong-nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *