Một trong hai người cầm đầu nhóm người Trung Quốc tổ chức sản xuất để phát trực tiếp trên mạng vừa bị Công an TP Đà Nẵng bắt giữ là 24 tuổi,…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *