“Trong những tuần qua, dân Hà Nội phải uống nước dơ. Lý do được đưa ra là kẻ lạ đã “đổ trộm” 2,5 tấn dầu thải xuống suối Trâm, thuộc khu vực…

source: https://dahek.net

Xem thêm bài viết về Hành Chính và Dịch Vụ: https://dahek.net/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *